Podizanje svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju prvi su i najvažniji korak u borbi protiv raka

 07. ožujka 2023. – Ožujak je u Poliklinici Analiza mjesec ženskog zdravlja u kojem se više pažnje posvećuje svemu onome što možemo učiniti kako bismo spriječili pojavu karcinoma i kako bismo ga rano otkrili. Podizanje svjesnosti o tome da su prevencija i rano otkrivanje ključ uspjeha u borbi protiv raka posebno je važno u svjetlu nedavno objavljenih poražavajućih podataka[1] koji pokazuju kako Hrvatska ima drugu najvišu stopu smrtnosti od raka u Europskoj uniji.

Hrvatska je 2019. godine zabilježila 311 slučajeva smrti od raka na 100.000 stanovnika, a ta je stopa druga po veličini nakon one u Mađarskoj i za čak 25 posto viša od prosjeka EU, koja ima 247 slučajeva smrti na 100.000 stanovnika. Zato bi bilo dobro da osvijestimo kako sami za sebe možemo učiniti više po pitanju prevencije i ranog otkrivanja. Jedan od načina za to je da se već na prvu pojavu simptoma koji mogu ukazivati na tumor odmah javimo liječniku.

Nalazi gotovi isti dan

U laboratorijskoj dijagnostici karcinoma koju će zatražiti liječnik posebnu važnost zauzimaju tumorski markeri, a njihovo je određivanje nužno za postavljanje dijagnoze, liječenja i praćenje terapijskog uspjeha. Budući da su životno važni, nalaze ovih pretraga u Poliklinici Analiza možete dobiti u jednom danu.

Kako bi brza usluga bila pristupačnija, od 8. ožujka pa sve do kraja mjeseca Poliklinika Analiza nudi 20% popusta na pretrage tumorskih markera te na  sve hormonalne pretrage. Budući da je svačije zdravlje jednako važno, popust na pretrage odnosi se i na muškarce i na žene i vrijedi u svim Poliklinikama Analiza u Hrvatskoj.

Lider laboratorijske dijagnostike

Poliklinika Analiza je osnovana 2001. godine kao dijagnostički zdravstveni centar specijaliziran za laboratorijske usluge. Sveobuhvatnost testiranja, inovativne usluge, uključivanje liječnika specijalista nakon obavljene laboratorijske dijagnostike, poslovne jedinice diljem Hrvatske, baš kao i dugogodišnja tradicija pružanja visokokvalitetnih usluga, izdvajaju Polikliniku Analiza kao jednog od lidera u segmentu privatnog zdravstva. Samo u 2022. godini Poliklinika Analiza je imala 180 tisuća klijenata.

Radno vrijeme, kao i više informacija pronađite na službenim stranicama www.poliklinika-analiza.hr ili zatražite slanjem e-maila na adresu info@mcanaliza.org i telefonski na broj 01 2099 880.

[1] Dokument “Pregled trendova i stanja zdravstvene skrbi u području raka po zemljama” Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), veljača 2023.