Međunarodni stručni žiri natječaja International Medis Awards for Medical Research završio je ocjenjivanje 185 znanstvenoistraživačkih radova koji su zadovoljili sve zahtijevane kriterije. Među 18 finalista nalaze se čak tri hrvatska liječnika – dr. sc. Martina Tomić, dr. med. iz Klinike za oftalmologiju Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KB Merkur u kategoriji oftalmologija, zatim dr. sc. Marko Lucijanić, dr. med. iz KB Dubrava u kategoriji pulmologija i alergologija i Petra Šimac, dr. med sa Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KB Split u kategoriji reumatologija.

Natječaj već devetu godinu zaredom nagrađuje izvrsna istraživačka postignuća liječnika i farmaceuta iz država srednje i jugoistočne Europe. Svečano proglašenje pobjednika po kategorijama među odabranim finalistima te dodjela nagrada održat će se 9. ožujka 2023. godine u Ljubljani.

Dr. sc. Martina Tomić, dr. med. prva je autorica članka „HDL kolesterol zaštitni je prediktor u razvoju i progresiji retinopatije kod dijabetesa tipa 1, 15-godišnja studija praćenja“, a na pitanje što ovo istraživanje znači za nju, s osmijehom odgovara, “To je moj život, moja strast! U Klinici Vuk Vrhovac radim od 1998. godine. Od tada su svi moji interesi usmjereni na dijabetes i njegove kronične komplikacije. Posljednjih desetak godina, razvojem transplantacijske medicine, dijabetička bubrežna bolest više nije veliki problem. Međutim, dijabetička bolest oka, osobito dijabetička retinopatija i dalje je vodeći uzrok sljepoće koju je moguće spriječiti u odraslih radno sposobnih osoba s dijabetesom tipa I, a povezana je i s povećanim rizikom od po život opasnih sistemskih vaskularnih komplikacija, uključujući moždani udar, koronarnu bolest srca i zatajenje srca. Stoga je utvrđivanje početka i progresije dijabetičke retinopatije ključno za smanjenje invaliditeta i mortaliteta u ovih bolesnika“.

Dr. sc. Marko Lucijanić, dr. med. prvi je autor članka „Upotreba remdesivira kod bolesnika s COVID-19 može predisponirati bakterijemiju, usklađena analiza usporedbe slučaja i kontrole“, a zahvaljujući spomenutom istraživanju liječnici su došli do značajnih spoznaja, „Analizirali smo pacijente s bolešću COVID-19 iz stvarnog života koji su se liječili u KB Dubrava i usporedili pojavu bakterijske sepse među 876 liječenih pacijenata remdesivirom i 876 podudarnih kontrolnih pacijenata. Naši podaci sugeriraju da bi uporaba remdesivira mogla biti povezana s većom pojavnošću bakterijske sepse. Pojava bakterijske sepse smanjuje preživljenje i slabi inače korisne učinke remdesivira zabilježene u cijeloj skupini pacijenata. Ovi rezultati su prvo izvješće o ovom kliničkom fenomenu i od velike su važnosti za pacijente i liječnike. Oni podižu svijest o važnim rizicima i pozivaju na posebnu pažnju kod pacijenata koji su kandidati za remdesivir, ali su pod povećanim rizikom od bakterijske infekcije“, zaključuje dr. sc. Marko Lucijanić, dr. med.

Petra Šimac, dr. med. prva je autorica člankaRazine katestatina u serumu bolesnika s reumatoidnim artritisomi objašnjava nam kako bi ovo istraživanje moglo u budućnosti pridonijeti prevenciji kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata s reumatoidnim artritisom.

“U ovom smo istraživanju procjenjivali razinu katestatina u serumu (CST) i njegovu moguću povezanost s antropometrijskim, laboratorijskim i kliničkim parametrima u bolesnika s reumatoidnim artritisom. CST je multifunkcionalni bioaktivni peptid koji u upalama ima ulogu imunomodulatora. Naše je istraživanje pokazalo da su razine CST-a u serumu značajno više u bolesnika s reumatoidnim artritisom u usporedbi sa zdravim kontrolama, a pronašli smo i značajnu pozitivnu korelaciju razina CST-a u serumu sa stupnjem aktivnosti bolesti i trajanjem bolesti. Ovi rezultati upućuju na to da bi CST mogao biti povezan sa složenom patofiziologijom i aktivnošću reumatoidnog artritisa. Znanstveni i klinički doprinos ovog istraživanja je pružanje uvida u ulogu CST kao potencijalnog, neizravnog pokazatelja  kardiovaskularnih rizika u bolesnika s reumatoidnim artritisom. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti i smanjene kvalitete života bolesnika s reumatoidnim artritisom. Uvjereni smo da bi ova saznanja trebala biti primjenjiva u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Štoviše, čini se da katestatin, potencijalno značajan dijagnostički i prognostički biomarker može pridonijeti prevenciji neželjenih kardiovaskularnih ishoda u bolesnika s reumatoidnim artritisom“, objašnjava Petra Šimac, dr. med.

Za nagrade na natječaju 9. International Medis Awards prijaviti su se mogli liječnici i farmaceuti koji su svoje znanstvenoistraživačke radove objavili u uglednim znanstvenim publikacijama s faktorom utjecaja višim od 1,500. Na natječaj se ove godine prijavilo 238 istraživača iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Među prijavljenima, 185 kandidata je ispunilo sve visoke kriterije i steklo status  nominiranih za nagradu International Medis Awards.

Uskoro, točnije 9. ožujka saznat ćemo hoće li nagrada International Medis Awards i ove godine doći u Hrvatsku. Organizatori svim finalistima žele puno uspjeha i zahvaljuju im na trudu i značajnim otkrićima koja su postigli na području medicine i farmacije.