Mussolini, prvi fašist
Premijerno u subotu 3. prosinca od 22:05

Utjelovljivao je savez između Italije i nacističke Njemačke, no tko zna pravu priču o Duceu i, preko njega, o talijanskom fašizmu? Zašto je taj čovjek, koji je dugo bio nezainteresiran za rasna pitanja, postao Hitlerov romanski alter ego i kakvo mu mjesto pripada u hijerarhiji tirana? Stotinu godina nakon Mussolinijevog uspona na vlast, zahvaljujući službenim arhivima i amaterskim snimkama te svjedočanstvima onih koji su živjeli pod Mussolinijevim režimom – bivših pristaša i žrtava – ovaj dokumentarac istražuje mehanizme fašističke vlasti, kult nasilja i političku represiju države koji su Italiju odveli u katastrofu.

1. sezona
Broj epizoda: 2 x 60 minutaža
Žanr: Dokumentarni/ povijest/ rat/ biografija
Naslov originala: Mussolini: The First Fascist
Godina: 2021