Pregledavate ‘Priče iz života’ Kategoriju

Objavljeno od: Lipadona on Aug 9th 2017

Ljubav ili? ...

Objavljeno od: Lipadona on Jun 26th 2017

Pamtim je kao povučenu djevojčicu. Nije imala razloga biti drugačija. Bila je nagluha i nosila debele naočale. Jednog dana vraćale smo se iz škole, a neka starija djeca počela su joj dobacivati, rugati se. Tada sam prvi put čula za izraz cvikerašica i...